آخرین خبرها

نوا و نما

دانلود صوت شب تاسوعا محرم الحرام ۱۳۹۴

دانلود قرائت زیبای قرآن توسط برادر حسین ساعدی سید حسین رضویان (روضه) سید حسین رضویان (شعر خوانی) حاج امین فردی(روضه) حاج امین فردی(شور) حاج امین فردی(شور) حاج امین فردی(تک) حاج امین فردی(واحد) حاج امین فردی(واحد سنگین) دانلود شعر دودمه حاج امین فردی(روضه پایانی) بیشتر بخوانید »

دانلود صوت شب هفتم محرم الحرام ۱۳۹۴

سید حسین رضویان (روضه) سید حسین رضویان (شعر خوانی) حاج امین فردی(روضه) حاج امین فردی(زمینه)   حاج امین فردی(واحد) حاج امین فردی(واحد تند) حاج امین فردی(واحد سنگین)   حاج امین فردی(شور) حاج امین فردی(شور) سرود پایانی (برادر جانعلیزاده) بیشتر بخوانید »