آخرین خبرها

بایگانی نویسنده: خادم الرضا(ع)

خدایا ما یاغی نیستیم….

روزی مرحوم آخوند کاشی مشغول وضوگرفتن بودند، که شخصی باعجله آمدوضوگرفت وبه داخل اتاق رفت وبه نماز ایستاد، با توجه با این که مرحوم کاشی خیلی بادقت وضو می گرفت و همه آداب و ادعیه ی وضو را به جا می آورد؛ تا وضوی آخوند تمام شود، آن شخص نماز ظهر و عصر خود را هم خوانده بود، به هنگام ... بیشتر بخوانید »